Centrum Kultury 105 w Koszalinie :: Strona główna

Centrum Kultury 105

Centrum Kultury 105 w Koszalinie zostało powołane w dniu 1 stycznia 1976r. pod nazwą: Miejski Ośrodek Kultury decyzją ówczesnego Prezydenta Koszalina Bernarda Kokowskiego. Początkowo struktura organizacyjna była skromna, tworzyły ją cztery działy: upowszechnianie wiedzy i amatorskiej twórczości artystycznej, sekcja organizacji imprez, Dział organizacyjno - gospodarczy i sekcja finansowo - księgowa. W trakcie rozwijania się placówki rosła liczba zespołów w nim działających.

Obecnie CK 105 jest prężnie działającą jednostką kulturalną. Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową: budynkiem głównym z salą widowiskową, Bałtycką Galerią Sztuki, kinem Kryterium i zadaszonym w całości amfiteatrem.

 


 

The Culture Centre 105

The Culture Centre 105 in Koszalin was founded In January 1976 as Local Community Centre decision the former President of Koszalin Bernart Kokowski. At the beginning the structure of its organization was Simple. It consisted only of four sections.It was the spread of the knowledge and amateur creativity section, set up the parties section, economic/ financial and accountant section. During its development the number of groups have been increased.

Currently  the Culture Centre 105 is a dynamic working cultural unit with wide-ranging activities presenting the artistic Project, works hop, education and the culture pupularization. It offers a range of different artistic performances. It has got a very good location- the main building with its exhibition hall, the Baltic Art Gallery, the Kryterium cinema, the whole covered amphitheatre.

Wydarzenia

bip.png   jazz.pnglogo_nowe_na_str.jpg eska.png 

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk