fb.png in.png yt.png tt.png

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako Administrator Danych Centrum Kultury 105 w Koszalinie przetwarza Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach sprzedażowych (poprzez system sprzedaży biletów online), promocyjnych i marketingowych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Korzystając ze strony internetowej www.ck105.koszalin.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin, Kontakt: (94)347-57-01, sekretariat@ck105.koszalin.pl
 • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ck105.koszalin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Uczestnik zapisując się na udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie lub uczestniczący w nich wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz/lub adres email. Jednocześnie biorąc udział w w/w wydarzeniach i zajęciach ARA Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez CK105 jego wizerunku, utrwalonego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram) i stronach internetowych CK105 oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również pochodzących od CK105 lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez CK105 w związku z organizacją wydarzeń lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury 105 w Koszalinie poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów statutowych (w tym sprzedaży biletów w systemie online).
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw w tym w szczególności ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - trwania wymiany korespondencji;
  - czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
  - trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
  - czasu trwania oferowanej usługi;
  - dane z monitoringu wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 3 tygodni.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) / organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Korzystanie ze strony internetowej www.ck105.koszalin.pl jest czynnością dobrowolną.
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
75-001 Koszalin
NIP: 6691007320

Sekretariat
+48 94 347 57 01
sekretariat@ck105.koszalin.pl

Recepcja
+48 94 347 57 00

Godziny otwarcia
biura: pn.-pt. w godz. 8:00-16:00
kino Kryterium: wg repertuaru

Adres skrytki ePUAP
/CK105/SkrytkaESP
Logo CK105 Koszalin
© CK105 w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Koszalin