fb.png in.png yt.png tt.png

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Centrum Kultury 105 w Koszalinie www.ck105.koszalin.pl.

Centrum Kultury 105 w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Centrum Kultury 105 w Koszalinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.ck105.koszalin.pl i spełnia wymagania w 84,20 %.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-17

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3. brak mapy serwisu
4. dostępna jest wersja kontrastowa
5. jest możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Wyłączenia:
– większość plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wersja mobilna serwisu:
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Strona zbudowana została w oparciu o metodę Responsive Web Design.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Grzegorczyk mail: marta.grzegorczyk@ck105.koszalin.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 607 882 438. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – CK105 w Koszalinie, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Zwycięstwa.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne. Windy brak.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
– dostosowanie sali kinowej - miejsca dla osób niepełnosprawnych są wydzielone bez barier architektonicznych;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - brak parkingu, najbliższy ogólnodostępny parking w wydzielonymi miejscami dla osób niepełosprawnych - przy amfiteatrze - ul. Piastowaska 7.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - jest możliwość przebywania z psem asystującym na terenie obiektu.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dla osób z niepełnosprawnością;
– 2 klatki ewakuacyjne;
– dostosowanie sali kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– możliwość realizacji zajęć dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Poziomy budynku:
Poziom 0 (Parter):
– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedna strefa domu kultury.

Część widowiskowa
sala widowiskowa posiada stałą widownię na 425 osób

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne

Poziom +2 (Drugie Piętro);
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
75-001 Koszalin
NIP: 6691007320

Sekretariat
+48 94 347 57 01
sekretariat@ck105.koszalin.pl

Recepcja
+48 94 347 57 00

Godziny otwarcia
biura: pn.-pt. w godz. 8:00-16:00
kino Kryterium: wg repertuaru

Adres skrytki ePUAP
/CK105/SkrytkaESP
Logo CK105 Koszalin
© CK105 w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Koszalin