Rok Koszalińskiej Kultury

Rok Koszalińskiej Kultury

24.06.2021

logo_wer2.png

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że Rada Miejska w Koszalinie podjęła Uchwałę w sprawie organizacji obchodów Roku Koszalińskiej Kultury. Jest to odpowiedź na wniosek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, która zwróciła się
z prośbą o podjęcie działań na rzecz rozwoju i promocji koszalińskich artystów
i zaapelowała o pomoc dla twórców, którzy w ostatnim czasie dotkliwie doświadczyli skutków pandemii. Wniosek poparła Komisja Kultury a podczas Sesji Rady Miejskiej
w dniu 22 kwietnia 2021 r. koszalińscy radni jednogłośnie podjęli wspomnianą Uchwałę.

Wprowadzając Rok Koszalińskiej Kultury pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa kultura w naszym życiu – zarówno w życiu twórców jak i odbiorców kultury. Celem planowanych działań jest więc pokazanie, że pamiętamy o naszych lokalnych artystach, że są dla nas ważni, że wykorzystamy nasze możliwości lokalowe, techniczne, merytoryczne, informacyjne, wszystko czym dysponujemy, aby chociaż
w minimalnym stopniu pomóc im w wychodzeniu z kryzysu, pomóc w powrocie do działań twórczych i w realizacji nowych projektów.

Rok Koszalińskiej Kultury będzie trwał przez dwanaście kolejnych miesięcy. W tym czasie, wspólnie z instytucjami kultury, Radą Kultury, Komisją Kultury i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego podjęte zostaną kroki wspierające lokalnych twórców i inicjatywy artystyczne. Chcemy jednak podkreślić, że katalog działań
i partnerów jest otwarty. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych – twórców, organizacje pozarządowe, firmy, kluby, szkoły i uczelnie. Liczymy na to, że wspólnymi siłami uda nam się odkryć nowe kierunki funkcjonowania sektora kultury
w Koszalinie.

Z treścią Uchwały można zapoznać się poniżej

https://www.koszalin.pl/pl/news/rok-koszalinskiej-kultury

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych – ul. Mickiewicza 26, tel. 94 348 87 07; 94 348 87 11;  94 348 87 14.

< powrót

bip.png   logo_cikit.png   hanza_logo-napis.png   mif-logo.png

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font