Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

28.03.2020

hildesheim-germany-711009_1920.jpg

Eliminacje powiatowe 65 OKR.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Wyłączenie z uczestnictwa w OKR studentów kierunków artystycznych wyższych szkół muzycznych nie odnosi się do osób studiujących kierunki: kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki oraz instrumentalistyka.
Warunki udziału w Konkursie są następujące:
a. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
b. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w Centrum Kultury 105 w Koszalinie do dnia
23 marca 2020r.

karta-zgoszenia-OKR-2020-poezja-piewana.doc
karta-zgoszenia-OKR-2020-recytacja-i-wywiedzione-ze-sowa_1.doc
karta-zgoszenia-OKR-2020-teatr-jednego-aktora.doc

regulamin-65.-OKR-2020-2.doc

< powrót

bip.png   jazz.pnglogo_nowe_na_str.jpg eska.png 

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk