Zamówienia publiczne

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[20.03.2018]

Plan zamówień CK105 w Koszalinie w 2018 roku.

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[23.04.2018]

Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz powoływania i pracy komisji przetargowych oraz zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia w Centrum Kultury 105 w Koszalinie

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[28.05.2018]

Regulamin zamówień publicznych do 30 tys euro

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[30.07.2018]

ZAPYTANIE OFERTOWE III - remont toalet - wykonanie robót budowlano - hydraulicznych na potrzeby 2 węzłów sanitarnych w CK105 w Koszalinie

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[25.09.2018]

Ogłoszenie II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu" - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule "Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin? - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[02.10.2018]

OGŁOSZENIE – III - Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin“ - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

czytaj więcej

exclamation-40026_640_kopia.jpg

[11.12.2018]

Ogłoszenie – IV - Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowana w ramach Projektu INT77 o tytule „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin“ - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

czytaj więcej

bip.png   jazz.pnglogo_nowe_na_str.jpg eska.png 

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk