Kultura to Twoja pasja? Skorzystaj ze stypendium!

Kultura to Twoja pasja? Skorzystaj ze stypendium!

08.07.2020

Stypendia_kultura_foto.jpg

Realizując Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”, samorząd Koszalina wprowadza stypendium w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i opieki nad zabytkami.

Stypendium można otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury
i sztuki; związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach; działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. (informacja telefoniczna pod numerem 943488714 i 943488707) oraz na stronie www.koszalin.pl w zakładce KULTURA.
Wysokość stypendium: działania twórcze – 2.000-6.000 zł; upowszechnianie kultury – 1.000-5.000 zł; opieka nad zabytkami – 3.000-7.000 zł.

Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).

< powrót

bip.png   jazz.pnglogo_nowe_na_str.jpg eska.png 

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk