Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej

92ae060ba20b62f.jpg

Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej odbędzie się w dniach 26-29 września 2019 r.

Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej powstał w 2001 roku z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie oraz członków zespołu akordeonowego „Akord”: Adama Stefańskiego, Szymona Chruścickiego, Tomasza Trana, Katarzyny Szerszenowicz, Agnieszki Wróbel, Marcina Lacha i Bartka Machyny.

Głównym celem imprezy jest prezentacja akordeonu jako instrumentu zespołowego, popularyzacja muzykowania w zespołach, umożliwienie zaprezentowania dorobku zespołów akordeonowych, integracja środowiska akordeonowego, a także wymiana pomysłów, repertuaru i doświadczeń płynących z tego typu działalności. W festiwalu mogą wziąć udział wszystkie chętne zespoły akordeonowe, zarówno te działające w szkołach, domach kultury i innych placówkach kulturalnych, jak i amatorskie oraz niezależne. Jedynym ograniczeniem jest liczba osób grających w zespole, która nie może przekroczyć piętnastu.

Koncerty festiwalowe kierowane są także do wszystkich sympatyków akordeonu, osób zainteresowanych podjęciem nauki gry na tym instrumencie oraz do wszystkich miłośników muzyki. Festiwal nie posiada formy konkursu. Mimo to pracuje przy nim Jury złożone z instruktorów uczestniczących w imprezie, które przyznaje nagrody - w postaci dyplomów i nagród rzeczowych - dla najbardziej interesujących uczestników festiwalu. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie gry zespołów to m.in. dobór repertuaru, interpretacja utworów, poziom zespołowego warsztatu wykonawczego, technika wykonania, a także dyscyplina zespołu i ogólny wyraz artystyczny.

Na program festiwalu składają się koncerty kameralne uczestników, koncert zespołu zawodowego oraz wspólny koncert galowy, podczas którego wielka orkiestra akordeonowa złożona ze wszystkich chętnych akordeonistów festiwalu wykonuje wspólny repertuar.


bip.png   jazz.pnglogo_nowe_na_str.jpg eska.png 

© Centrum Kultury 105
Wykonanie: strony internetowe słupsk